Markedsføring

1Markedsføring er et samlebegrep for planlegging og gjennomføring av markedsundersøkelser, produktutvikling, markedspåvirkning og distribusjon av varer, tjenester og konsepter. Markedsføring brukes også til å skape en følelse av forskjell mellom egne varer og tjenester og varene og tjenestene til konkurrenter. Ett eksempel på dette kan være direkte markedsføring – som Leo Vegas gratisspinn – som tilbys nettopp for å vekke din interesse om deres produkt, og for å gi deg følelsen av å bli verdsatt.

For å lykkes med markedsføringen, må man forstå kundenes behov, og deretter tilby dem tjenester og produkter de trenger. Ett eksempel på en nettside som tilbyr sine kunder det de trenger, er www.casinovinnere.com, som gir god og presis informasjon om nettspilling til de som ønsker å lese seg opp på hvor og hvordan man bør spille på nett. Varene og tjenestene må formidles slik at de skiller seg fra konkurrentenes tilbud. Markedsførere velger som regel ut en bestemt kundegruppe, eller flere grupper, som de retter seg inn mot. Deretter bruker de priser, kommunikasjon og assosiasjoner for å skaffe seg en plass i kundenes bevissthet. Hvilke grupper man retter seg inn mot, avhenger av hvilke varer eller tjenester man tilbyr. Produktene må tilbys til en gruppe som har behov for disse varene eller tjenestene.

Markedsføringens elementer

Markedsanalyse er det første trinnet innen markedsføring. Analysen viser hvilke behov kundene har, og hvor god betalingsevne de har.

Markedssegmentering betyr at man grupperer kundene inn i grupper som bedriftens markedsføringstiltak skal rette seg mot.

Innovasjon og produktutvikling benyttes til å forbedre produkter og tjenester, slik at de skiller seg fra konkurrentenes tilbud.

Prissetting og betalingsordninger skal skille produktet fra konkurrentene, og møte kundenes betalingsevne.

Distribusjon er viktig for at man skal nå kundene, og styrke bedriftens relasjon til dem.

Reklame brukes for å påvirke hvordan kundene oppfatter tilbudet.

Markedsføringen fokuserer tradisjonelt på fem tiltak, pris, produkt, plassering, påvirkning og personale.

Produktet må møte kundens behov, og distribusjonen må gi kundene tilgang til produktet. Kommunikasjon skal gi kundene informasjon om produktet.

Markedsføringens historie

Markedsføring ble ikke tatt i bruk for alvor før massemarkedet oppsto. Dette skjedde da standardiserte konsumvarer dukket opp på 1920-og 1930-tallet. I starten var det lett å selge varene, ettersom folk ikke hadde de nye produktene, og nesten hele befolkningen trengte ting. Da ble markedsføringen først og fremst brukt til å informere forbrukerne om nye produkter som kom, og fortelle dem hvor nyttige produktene var.

På 1950-tallet var det fortsatt lett å selge varer, ettersom folk tjente mer penger, og ønsket en enklere hverdag. Bedriftenes markedsføring vekket latente behov, og kundene kjøpte mange nye varer.

Senere ble markedene mer og mer mettet. Fra 1980-tallet ble konkurransen større, og de fleste grunnleggende behovene var tilfredsstilt. Tilbudene av varer og tjenester økte sterkt, og økt globalisering presset prisene nedover. Produsentene måtte effektivisere og redusere kostnadene, og markedsføring ble enda viktigere for å kunne konkurrere.

Markedsføringsmetoder og utdannelse

Markedsføring kan skje på mange måter. Direkte markedsføring som dørsalg har blitt mindre vanlig. Artikkelmarkedsføring er svært vanlig, både i aviser, blader og på internett. Viral markedsføring på sosiale nettverk har også blitt veldig populært de siste årene. Det finnes også andre typer markedsføring, og en av oppgavene til en markedsfører er å velge rett type markedsføring for å nå den valgte målgruppen.

Markedsføring har elementer fra både økonomi, psykologi, sosiologi, kultur og kommunikasjon. Man kan studere markedsføring allerede fra videregående skole. Handelshøyskolen BI utdanner flest markedsførere i Norge. Man kan ta doktorgrad i markedsføring både der og ved Norges Handelshøyskole.

 

Privacy Policy