Etikk og reklame

9Reklameutviklerne er som regel svært bevisst på etikk, og holder seg til klare regler, men det hender folk føler seg krenket av reklame, eller at reklame kan virke støtende på enkeltpersoner eller grupper. Reklame kan også være uetisk eller vill-ledende, eller inneholde utydelige eller ulovlige utsagn.

I Norge har reklamebransjen en Vær Varsom plakat. Dette settet med regler er laget av Reklamebyråforeningen, og skal sikre at reklame i Norge holder høy faglig og etisk standard.

Den viktigste regelen er at reklamen skal følge gjeldende lov og rett, og følge ICC’s regler for reklamepraksis. Reklamen skal være redelig og vederheftig. De som lager reklame skal være bevisst sitt samfunnsmessige ansvar og drive lojal konkurranse og vise god forretningsetikk.

Reklamen skal heller ikke svekke forbrukernes generelle tillit til reklame.

Medlemmenes plikter

Medlemmer i Reklamebyråforeningen skal passe på at medarbeidere også følger reglene og forholder seg til Vær Varsom plakaten. Den som lager reklame har plikt til å undersøke lover og regler dersom de er i tvil. De skal også gi kunden saklig og komplett informasjon, slik at kundene kan foreta egne undersøkelser dersom de er usikre på om noe er etisk riktig.

Alle byrå som lager reklame må bevare integriteten og ikke la seg påvirke til å lage reklamer som bryter med de etiske reglene. Byråene må også passe på at de ikke havner i en dobbeltrolle. Ansatte i reklamebyrå kan ikke tvinges til å lage reklamer som strider mot deres etiske eller moralske overbevisning. Reklame skal ikke virke støtende, eller inneholde utsagn eller bilder som kan virke uanstendige.

De reklameetiske reglene

De som utvikler reklame, skal lage hederlig reklame, og ikke misbruke forbrukernes manglende erfaring eller innsikt.

Frykt skal ikke brukes i reklameformål.

Man skal ikke spille på overtro i reklamer.

Reklame skal ikke inneholde noe som oppfordrer til vold eller kan lede til voldshandlinger.

Reklame bør ikke støtte diskriminering, enten det gjelder rase, religion, seksuell legning eller kjønn.

Forbrukerne skal ikke villedes av reklamen, verken gjennom bilder eller utsagn.

Man skal ikke etterligne andre reklamer på en måte som gjør at reklamen bidrar til forveksling eller forvirring.

Man skal ikke etterligne karakteristiske internasjonale reklamekampanjer, slik at internasjonale aktører ikke kan utvide kampanjen også til Norge. Reklamen skal ikke nedvurdere eller latterliggjøre enkeltpersoner eller firma.

Dersom man bruker sammenligninger, skal de utformes slik at de ikke villeder. De må også overholde reglene for lojal konkurranse. Sammenligninger skal baseres på dokumenterbare egenskaper.

Man bør innhente tillatelse på forhånd før man avbilder en person eller henviser til en person i reklamen.

Reklamen skal framtre tydelig som reklame, uansett hvordan den er laget. Den skal ikke kunne forveksles med annen formidling.

Reklame skal ikke vise eller beskrive farlige situasjoner eller vise manglende respekt for sikkerhet. Man må være ekstra varsom i reklame som er rettet mot barn og ungdom, eller når man bruker bilder av barn eller ungdom.

Reklame skal ikke misbruke forskning, statistikk eller sitater.

Reklame skal ikke utnytte barns godtroenhet eller ungdommers manglende erfaring. Man må heller ikke utnytte barn og unges lojalitetsfølelse.

Privacy Policy