Politisk kommunikasjon på Internett – Europa

esd3Europa er en stor og veldig mangfoldig verdensdel. Folk har mye til felles, men det er også mye som skiller de ulike landene. Derfor er det ikke alltid så lett å drive politisk kommunikasjon, og nå ut til folk i mange av landene. Men de aller fleste landene i Europa har god Internettutbredelse, og mange europeere er flittige brukere av Internett. Derfor har mye av den politiske kommunikasjonen flyttet seg dit.

Det er ikke bare kommunikasjonen mellom politiker og velger som har forflyttet seg til nett. Mange av politikerne holder også kontakt med hverandre over nettet, gjennom e-post og ulike nettsider. De gode gamle politiske talene har fortsatt en verdi, men mange av dagens unge velgere er ikke interessert i å gå på politiske møter, eller høre på lange taler. De er vant til at alt skal gå raskt og effektivt. Da er det lettere å nå ut til dem på nettet, for eksempel gjennom meldinger på sosiale medier og politiske blogger.

Det politiske engasjementet blant de unge er på vei ned i mange land. Internett er faktisk den beste måten å rekruttere ungdommer til politikken på. Internett kan brukes til å motivere og engasjere velgerne, og det kan brukes til å mobilisere velgerne før valget, eller vekke interessen deres for viktige enkeltsaker.

Privacy Policy