Politisk kommunikasjon på Internett i Norge

ddse3Internett har skapt nye måter å kommunisere på, og nye muligheter til å være nesten i kontinuerlig kontakt med kjente og ukjente. Politikken og politikerne har også måttet tilpasse seg denne nye hverdagen. I dag er det ikke nok å sende partiprogrammet hjem i postkassen til folk. Man må være i kontakt med dem på sosiale medier og på ulike nettsamfunn.

Sosiale medier har både fordeler og ulemper. Fordelen er at det er lettere for politiske partier å gjøre seg synlige. Også småpartier kan bli lagt merke til på sosiale medier. Det er dessuten rimeligere å markedsføre partiet på nettet enn å sende informasjon i posten. Og det er lettere å rekruttere nye medlemmer og mobilisere velgere på nettet.

Ulempen er at velgerne naturligvis er spredt over mange nettsamfunn, og at slett ikke alle bruker nettsamfunn. Men Internett kan ikke lenger ignoreres som politisk arena. På sosiale medier kan man vekke engasjement for enkeltsaker, eller bare legge ut generell informasjon om partiet og partiprogrammet. Politikerne kan også være i direkte kontakt med velgerne på en helt annen måte enn før, både gjennom sosiale medier, blogger, nettforum og twitter. Den største ulempen med sosiale medier, er at man lett kan legge ut meldinger som blir misforstått og som kan føre til negative medieoppslag.

Privacy Policy