Reklame for spillforetak

Norge har strenge regler både for hvem som kan arrangere lotterier, og hvordan slike lotterier skal foregå. Alle som skal arrangere lotterier må søke om tillatelse til det, dersom den samlede premiepotten er stor. Lotterier kan bare arrangeres med tillatelse, og i tillegg til Norsk Tipping, er det først og fremst humanitære organisasjoner som får tillatelse til å drive nasjonale lotterier. Lokale lotterier kan også arrangeres til inntekt for gode formål.

Spilleavhengighet

Årsaken til de strenge lotterireglene, er frykten for spilleavhengighet. Tidligere fantes det spilleautomater i mange butikker og kjøpesentre, men disse ble forbudt. I dag er det bare Norsk Tippings automater som er tillatt, og de finnes bare på et begrenset antall steder, og er underlagt strenge regler.

Til tross for at pengespill og kasinospill er forbudt i Norge, er det ingen problemer å finne slike spill. Nettkasinoer er tilgjengelige også for norske spillere, og mange nordmenn spiller kasinospill jevnlig. Norsk Tipping har åpnet sitt eget nettkasino, i håp om at norske spillere skal registrere seg der, i stedet for på utenlandske sider. Norsk Tipping har også fått sterk konkurranse innen sportsveddemål, for mange nettkasinoer tilbyr dette i tillegg til kasinospill, lotterier, bingo og poker. I motsetning til hos Norsk Tipping går inntektene fra disse nettkasinoene til kasinoenes eiere, mens overskuddet til Norsk Tipping går tilbake til samfunnet.

Reklame for spill og kasinoer

I Norge er det forbudt å drive markedsføring av lotterier og lotteriselskaper som ikke har tillatelse til å avholde lotteri. Likevel er det mange utenlandske spillselskaper som lager reklame for TV. De omgår reklameforbudet ved å bare vise reklamen på TV-kanaler som sender fra utlandet. TV-kanaler som sender til Norge fra andre land, følger lovene i landet de sender fra, og kan derfor ikke nektes å sende slik reklame.

På TV-kanaler som sender fra Norge, er det forbudt med reklame for spillselskaper som ikke har tillatelse til lotterivirksomhet. Det er også forbudt å trykke slik reklame i norske aviser og blader, og forbudt å sende ut reklame i posten.

Internettet som reklamearena

Nordmenn er flittige brukere av internettet, og liker både å surfe på nettet og spille spill. Spillforetakene vet selvsagt også at nordmenn er mye
på nettet, og prøver å nå dem der. Mange spillselskaper sender kasinoreklame direkte til e-postadressen til brukerne.
Spamfiltere sorterer som regel ut denne reklamen, men det er vanskelig å unngå å få slik reklame når man bruker e-post.

På nett stiller også regelverket seg annerledes. Nettsteder som ligger på servere i andre EØS-land, og under andre lands toppnivådomener, er helt klart utenfor regelverket. Det er med andre ord uproblematisk, juridisk sett, at nettsteder som Casinotopplisten.com markedsfører nettcasino i strid med det norske regelverket mot norske forbrukere. Norske tilsynsmyndigheter har ikke juridiksjon til å håndheve norsk regelverk ovenfor nettsider som dette.

Mange spillforetak legger også ut reklamefilmer på populære nettsider, som YouTube og Facebook.


Lotteritilsynet har kontaktet blant annet YouTube, i et forsøk på å stanse slike reklamer. De mener slike reklamer er omfattet av det norske forbudet mot lotterireklame. YouTube har ennå ikke svart på henvendelsen fra Lotteritilsynet, derfor er det ikke klart om de får medhold eller ikke. Lotteritilsynet har valgt å gå etter de som videreformidler reklamen, i stedet for de som lager reklamen. Dersom de klarer å stanse videreformidlingen av reklamen, stanser de alle spillselskapenes reklamer på én gang, i stedet for å måtte stanse hvert enkelt spillforetak.

Privacy Policy