Reklame

adReklame kommer fra det latinske ordet reclamare, som betyr å rope ut. Reklamens hovedformål er å gjøre potensielle kunder oppmerksomme på et produkt, et varemerke eller en tjeneste. Reklamens hensikt er å få kunder til å kjøpe produktet eller tjenesten det reklameres for.

Markedsføringsloven til 1972 sier at reklame bare kan anvendes av virksomheter som driver næring. Politisk reklame på TV, og reklame for alkohol og tobakk, er forbudt i Norge.

Reklamens historie og kanaler

Reklame har vært brukt gjennom hundrevis av år. I starten nøyde selgerne seg med plakater i vinduet eller brukte utropere når de skulle selge varene på torget. Ofte ble det benyttet overdrivelser for å overbevise folk om å kjøpe produktet. Man skrøt av utrolige egenskaper, som lå langt fra sannheten.

Plakater og avisannonser var lenge de eneste formene for reklame. Reklame på byen dukket også opp, og det ble konkurranse om de beste plasseringene. Steder og gater der det var mye folk, var de mest populære stedene å reklamere. Ukebladene var også viktige reklamekanaler, særlig for reklame som var rettet mot kvinner. Reklame delfinansierer fortsatt aviser og ukeblader. Reklame på kino ble sendt før filmene startet, og var forgjengeren til TV-reklamen.

Forbrukersamfunnet gjorde reklame enda viktigere, og reklamen ble mer målrettet. Radio, og spesielt TV ble nyttige kanaler for reklame, særlig da radio og TV ble vanlig i alle hjem. Radioreklamen var ofte utformet som små hørespill, og TV-reklamen viste glade og vellykkede mennesker som skrøt av produktene. Ofte ble kjendiser brukt for å øke folks interesse, og kombinasjonen av bilder og musikk ble viktig. En fengende sang som folk gikk og nynnet på, var effektiv som reklame både på radio og TV. Fengende slagord ble også benyttet. Målet var at folk skulle huske sangen eller slagordet når de så produktet i butikken, og at de dermed ville kjøpe varen.

Moderne reklame

Reklame er ofte den mest synlige delen av en markedsføringskampanje. Reklame i massemedier er betalt og kontrollert av firmaet som ønsker å selge en vare eller et produkt. Reklamen blir ikke kontrollert av redaksjonen i massemediene. Reklamen bruker virkemidler som skal påvirke målgruppen til å kjøpe produktet.

I dag finner vi reklame i alle massemedia, både på kommersielle radio- og TV-kanaler, på kino, i aviser, i dataspill, på internett, og i blader. De gode gamle reklameplakatene finnes fortsatt, sammen med fargerike neonskilt. Reklame dukker også opp på idrettsarenaer og på klærne til idrettsutøvere. Det er helt umulig å unngå reklame, og folk møter reklame hver eneste dag. Reklamebilag i aviser, og egen løpesedler, brosjyrer og reklameaviser dukker også opp i postkassen. I tillegg deler mange firma ut gratis klistremerker, T-skjorter, penner, refleks og andre ting med firmaets logo på. Handlenett og plastposer med reklametrykk er også en form for markedsføring. Uansett hvor reklamen dukker opp, er målet at flest mulig skal se den og forstå budskapet.

Reklamen bruker flere metoder for å fange folks oppmerksomhet. Generelt er reklamen enten oppfordrende, informerende eller spørrende. Men formålet er det samme, nemlig å selge varer og tjenester.

Privacy Policy