Skriv salgsbrev

14Selv med reklame i moderne massemedier, er salgsbrev fortsatt en vanlig reklamemetode. Disse brevene er skrevet i en spesiell stil, for å være mest mulig effektive.

Et salgsbrev må aller først fange leserens oppmerksomhet. Helst bør man fange oppmerksomheten allerede i den første setningen, for hvis leserne ikke blir interessert i innholdet med én gang, kommer de ikke til å lese videre.

I den første setningen er det lurt å nevne en fordel leseren får, eller komme med et spennende utsagn som gjør leseren interessert. Den første setningen må i hvert fall ikke være kjedelig eller vanlig. Den skal heller ikke beskrive produktet eller fordelene, det kommer lenger ned i brevet. Dersom den første setningen er uinteressant, vil leseren kaste brevet uten å lese resten.

Målrettet brev

Salgsbrev blir som regel bare sendt til en utvalgt målgruppe. Før man skriver salgsbrev, må man ha klart for seg hvem som er målgruppen, og brevets innhold og språk må tilpasses den aktuelle målgruppen. Det aller beste er å snakke med en person fra denne målgruppen før man skriver salgsbrevet.

Vær klar på hva du ønsker å oppnå med salgsbrevet. De fleste salgsbrev prøver å selge ett bestemt produkt, men det finnes også salgsbrev som prøver å få kunder interessert i selve firmaet, og gjøre dem til faste kunder.

I tillegg til å velge den rette målgruppen, må man også velge det rette tidspunktet å sende ut brevet. Noen produkter er mer aktuelle til visse årstider, og produktene må tilbys kundene når kundene trenger dem.

Brevet skal ikke inneholde lange avhandlinger. Lange avsnitt, vanskelig språk og mange fremmedord gjør brevet tunglest, og da er det mindre sannsynlig at folk vil lese brevet. Sørg for å korrekturlese brevet nøye, og fjerne alle skrivefeil. Bruk ord og uttrykk som målgruppen kjenner. Sørg også for at det er lett å finne kontaktinformasjon, og at det er lett for leseren å bestille produktet eller tjenesten du reklamerer for.

Generelle regler for salgsbrev

Et salgsbrev skal ikke være for formelt. De fleste salgsbrev er skrevet i DU-form, og henvender seg til leseren personlig. Ofte får leseren også et personlig tilbud dersom han eller hun kjøper varen. Tilbudet kan være en rabatt, eller en tilleggsgave uten omkostninger.

Salgsbrevene er skrevet personlig, slik at de ser ut til å henvende seg til en enkeltperson. Ordene og språket skal være lettleste og tydelige. Brevene skal være ærlige og vennlige og vise entusiasme for produktet der reklameres for. Ord og setninger må velges med omhu, slik at språket ikke virker anstrengt eller kunstig.

Salgsbrev må være lettleste, med tydelig skrift og korte avsnitt. Det er best å skrive hele teksten på én side. Understrekninger eller neonfarget framheving av ord kan benyttes for å få oppmerksomhet rundt det viktigste, men slike virkemidler bør brukes med måte.

Brevet må beskrive produktet og vise prisen og tilbudet. Fordelene må også tydelig presenteres. Ofte blir et viktig argument gjentatt flere ganger i brevet. Tilbudene som gis er ofte tidsbegrenset, og det oppfordres tydelig til rask handling.

 

Privacy Policy