Sosiale medier som kommunikasjonsmiddel

5For lenge siden var kommunikasjon noe som bare foregikk ansikt til ansikt. Senere kom brev og aviser, som gjorde det litt lettere å kommunisere på avstand. Telegrafen var et annet stort framskritt innen kommunikasjon, for den gjorde det mulig å få fram beskjeder og nyheter raskt. I stedet for å vente på et brev som kunne bruke flere uker på veien, kunne man nå få meldinger fra andre steder og andre land samme dag som de ble sendt.

Da telefonen kom, ble den møtt med skepsis. Mange syntes det var både merkelig og ubehagelig å snakke med noen de ikke så. De var fortsatt vant til å se folk i øynene når de snakket, så det tok litt tid før de ble vant til denne nye kommunikasjonsformen.

Moderne massemedia

Radio og TV endret måten folk fikk nyheter på. Nå trengte de ikke å vente på avisen, som kanskje ikke skrev om en hendelse før flere dager etter at den hadde skjedd. Radio ga folk oppdaterte nyheter hele dagen, og formidlet også sport og underholdning. TV forandret hverdagen til folk enda mer, og i dag er det nesten ingen som kan tenke seg å leve uten TV.

Internettet ble også laget for kommunikasjon, først mellom forskere. De trengte en rask og enkel måte å formidle data på, og laget et nettverk av datamaskiner som sendte data mellom universiteter og forskingsinstitusjoner. Da internettet ble allment tilgjengelig, tok det ikke lang tid før folk forsto nytteverdien av det. E-post ble en foretrukket kommunikasjonsform, til tross for konkurranse fra blant annet mobiltelefonen.

Internettet har utviklet seg enormt siden starten. Nå er det nesten ingen som tenker over hvordan nettet fungerer, eller hvordan det var i begynnelsen. Folk har blitt så vant til internett at de nesten ikke klarer seg uten. Internett på mobilen og på nettbrett har gjort nettet tilgjengelig overalt, døgnet rundt.

Sosiale medier

Sosiale medier ble utviklet for at folk enkelt skulle holde kontakt med venner og familie. Disse nettstedene gjør det raskt å sende ut meldinger og bilder til mange samtidig. På sosiale medier kan folk lage en personlig profil, og deretter legge til venner de ønsker å ha jevnlig kontakt med. De kan selv bestemme hvem som skal få lese meldingene deres, og de kan følge med på hva vennene legger ut på sine profiler.

Selv om sosiale medier først ble brukt av privatpersoner, er det også mange firma og organisasjoner som bruker dem til å holde kontakt med kunder og medlemmer. Folk kan også melde seg inn i grupper på nettet, og få oppdatering om saker de er interessert i.

Kommuner og offentlige instanser bruker også sosiale medier. Dette er en rask måte å få ut informasjon på. Skoler og barnehager kan nå alle foreldrene på én gang, og kommunen kan sende ut viktige nyheter til innbyggerne.

Sosiale medier gjør hverdagen enklere for mange. Hvis de sosiale nettsidene brukes fornuftig, kan de føre til bedre kommunikasjon mellom folk. Man må bare tenke litt over hva man legger ut.

Privacy Policy